Język niemiecki


Witajcie w części portalu językowego MERULA poświęconej nauce języka niemieckiego.

Na tej stronie znajdziecie linki do próbnych matur i matur z języka niemieckiego z nagraniami, ćwiczenia interaktywne z odpowiedziami do matur i  gramatyki niemieckiej.

Ponadto można przygotować się do sprawdzianów i testów jeśli uczymy się z podręcznika np. Perfekt (cała seria). Ćwiczenia interaktywne obejmują naukę słówek i testowanie znajomości słownictwa. Znajdziecie tutaj także quizy i konkursy językowe, oraz ciekawostki dotyczące języka Niemieckiego oraz obszaru krajów niemieckojęzycznych. Zapraszamy.

Zadania maturalne

Zadania maturalne Zobacz zestawy maturalne Ten odnośnik przeniesie was do całej serii linków i ćwiczeń do matury. Będą to pliki audio oraz ćwiczenia interaktywne matur z lat poprzednich, zestawy próbnych matur oraz ćwiczenia maturalne mające na celu przygotowanie was do matury z języka niemieckiego w 2015 roku.

Gramatyka niemiecka

Ucz się gramatyki języka niemieckiego. Poniżej znajdziesz linki do teorii oraz ćwiczeń interaktywnych wyjaśniających i doskonalących zagadnienia gramatyczne. Znajomość reguł i wyjątków gramatycznych pozwoli budować poprawne wypowiedzi w języku angielskim.

słownictwo

Słówka Nauka słownictwa w języku obcym sprawia nam często wiele trudności. Jest wiele metod nauki słówek, ale kluczowym zagadnieniem w tej dziedzinie jest pamięć, jej rodzaje i sposób funkcjonowania. Proponujemy ćwiczenia, które ułatwią wam zapamiętywanie słówek oraz utrwalanie i testowanie znajomości słownictwa.

Przysłowia niemieckie


Podręcznik Perfekt PEARSON

Rozpoczynamy pracę z serią podręczników Perfekt. Zaczynamy od pierwszej części i sukcesywnie będziemy prezentować ćwiczenia interaktywne. Naszym celem jest przygotowanie do testów po każdym rozdziale oraz nauka i powtórzenie słownictwa. Wszystkie dostępne ćwiczenia i materiały do tego podręcznika znajdziecie pod linkiem Podręcznik Perfekt PEARSON.

PERFEKT 1

Liczebniki główne 1-20 fiszki –  nauka podstawowych liczebników w języku niemieckim.

Liczebniki główne 1-100 fiszki – Jeśli znasz już podstawowe liczebniki poćwicz trudniejsze.

Przygotowanie do Testu z rozdziału 1.

Linki do ćwiczeń. Powtórzenie przed sprawdzianem z rozdziału pierwszego podręcznika Perfekt 1.

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania

Powtórzenie słownictwa

Perfekt 1 rozdział 1 słówka – tabel słówek poznanych i powtarzanych w rozdziale 1.

Perfekt 1 słówka rozdział 1 fiszki – ćwiczenie z odwracanymi karteczkami – szybka powtórka przed testem. Słówka z wymową.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka nauka – moduł nauki słówek, wpisywanie znaczenia.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka test – możliwości samodzielnego przetestowania znajomości słownictwa. Moduł testu.

Przygotowanie do Testu z rozdziału 2.

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 szyk zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um

Powtórzenie słownictwa

Perfekt 1 rozdział 2 słówka

Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki

Perfekt 1 rozdział 2 słówka nauka

Perfekt 1 rozdział 2 słówka test

Przygotowanie do testu rozdział 3.

Perfekt 1 rozdział 3 słówka – tabela słówek z rozdziału – tematyka Czas wolny – Freizeit.

Perfekt 1 słówka rozdział 3 fiszki

Perfekt 1 rozdział 3 słówka nauka

Perfekt 1 rozdział 3 słówka test

Przygotowanie do testu rozdział 5.

Perfekt 1 rozdział 5 nauka online – klasy 1c 1d – kartkówka, powtórzenie i utrwalenie słownictwa oraz zagadnień gramatycznych z rozdziału 5.

Perfekt 1 rozdział 5 słówka

Perfekt 1 słówka rozdział 5 fiszki

Perfekt 1 rozdział 5 nauka słownictwa

Perfekt 1 rozdział 5 słówka test

Przygotowanie do testu rozdział 6.

Dativ i przyimki an, auf, in, vor – teoria i ćwiczenie na trzeci przypadek Dativ.Meine Welttour I

meine_welttour_1_jezyk_n_squerMeine Welttour słówka rozdział 1

Rozdział 1 Meine Welttour I. Ćwicząc słownictwo najpierw zapoznajemy się z listą słówek przedstawionych w tabeli – Tabela słówek Meine Welttour 1 rozdział 1.

Możesz też poćwiczyć tę partię słówek pod linkiem Nauka słówek Meine Welttour 1 rozdział 1 oraz przetestować ich znajomość pod adresem Test słówek Meine Welttour 1 rozdział 1.

Jeśli powyższe ćwiczenia są jeszcze zbyt trudne można pouczyć się słówek z tego działu przez zabawę – ćwiczenie na dopasowanie Dopasowanie znaczenia Meine Welttour 1 rozdział 1 słówka

Ćwiczenie  na wpisywanie znaczenia 8 losowo wybranych słówek znajdziecie pod linkiem Wpisywanie znaczenia słówek Meine Welttour 1 rozdział 1 .


Rozdział 2 Meine Welttour I. Ćwicząc słownictwo najpierw zapoznajemy się z listą słówek przedstawionych w tabeli – Tabela słówek Meine Welttour 1 rozdział 2.

Możesz też poćwiczyć tę partię słówek pod linkiem Nauka słówek Meine Welttour 1 rozdział 2 oraz przetestować ich znajomość pod adresem Test słówek Meine Welttour 1 rozdział 2.


Rozdział 3 Meine Welttour I.  Tabela słówek Meine Welttour 1 rozdział 3.

Ćwiczenia na słownictwo:

Meine Welttour rozdział 7 – ćwiczenia powtórzeniowe przed sprawdzianem.

Ćwiczenia w tym rozdziale:

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 1 wyrażenia przyimkowe

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 2 uzupełnij zdania

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 3 liczebniki, daty

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 4 fiszki meble dom mieszkanie


DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do pierwszej części podręcznika Meine Welttour. Obecnie ćwiczenia do rozdziałów: 1,2,3,4 i 5. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
Rozdział 5 . Ćwiczenia powtórzeniowe do rozdziału piątego podręcznika Meine Welttour 1. Zestaw obejmuje test wyboru, uzupełnianie dialogu odpowiednimi formami czasownika i słownictwem, przymiotniki układanie zdań z tłumaczeniem oraz wyszukiwanie produktów spożywczych i napojów.

Meine Welttour II

welttour2_buttonDER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do drugiej części podręcznika Welttour obecnie zestawy obejmują sześć rozdziałów ostatni rozdział siódmy w przygotowaniu. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
ROZDZIAŁ 1 Zapraszam do przygotowania się do testu sprawdzającego opanowanie materiału z rozdziału 1 podręcznika „Meine Welttour 2 „. Zestaw ćwiczeń obejmuje układanie zdań oznajmujących i pytających z podanych wyrazów, odmianę czasowników regularnych i nieregularnych, zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku oraz zwroty przyimkowe i kolokacje.
ROZDZIAŁ 2 Przygotowanie do testu sprawdzającego opanowanie materiału z drugiego rozdziału podręcznika „Meine Welttour 2 „. Zestaw ćwiczeń obejmuje układanie zdań oznajmujących i pytających z podanych wyrazów, odmianę przymiotników po rodzajniku nieokreślonym, zaimki pytające oraz antonimy.
ROZDZIAŁ 3 . W rozdziale 3 podręcznika „Meine Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących szyk zdania po spójnikach und, aber, denn, oder, sondern, trotzdem, dann, sonst, außerdem, dass, weil oraz wyrażenia przymiotnikowe – test. (3 ćwiczenia).
ROZDZIAŁ 4 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 4 podręcznika „Meine Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących czas Präteritum / Imperfekt czasowników regularnych, nieregularnych i modalnych, tworzenie przymiotników odrzeczownikowych, pytanie o informacje szczegółowe do podkreślonych części zdań.
ROZDZIAŁ 5 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 4 podręcznika „Meine Welttour 2 „. proponujemy zestaw ćwiczeń obejmujących czas Perfekt czasowników regularnych i nieregularnych, dopasowanie czasowników oraz tłumaczenie zdań.
ROZDZIAŁ 6 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 6 podręcznika „Meine Welttour 2” proponujemy ćwiczenia na zaimki pytające, stopniowanie przymiotników, układanie zdań z tłumaczeniem oraz dyscypliny sportowe.
ROZDZIAŁ 7 . W ramach przygotowania do sprawdzianu wiadomości z rozdziału 7 podręcznika „Meine Welttour 2” proponujemy cztery ćwiczenia na , oraz .

Meine Welttour III

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Odgadnij rodzajnik losowo wybranego rzeczownika.Welttour3_button
Ćwicz SŁÓWKA . Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do trzeciej części podręcznika Meine Welttour – obecnie rozdziały 1,2,3 i 5. Przeczytajcie instrukcję i szukajcie linków do ćwiczeń dodatkowych na dobieranie i wpisywanie znaczenia losowo wybranych słówek.
Meine Welttour 3 – rozdział 1 – ćwiczenia – Zestaw ćwiczeń powtórzeniowych i utrwalających wiedzę przed sprawdzianem z pierwszego rozdziału podręcznika Welttour 3. Zestaw obejmuje ćwiczenia na zwroty związane z edukacją, konstrukcję bezokolicznikową z „zu” i bez „zu”, ćwiczenia na dopasowanie, dobieranie, słowotwórstwo – czasowniki i przymiotniki odrzeczownikowe oraz wypełnianie luk w tekście.
Meine Welttour 3 – rozdział 2 – ćwiczenia  – Zestaw ćwiczeń przed sprawdzianem. Zestaw obejmuje m.in. ćwiczenia na drugi przypadek rzeczownika Genitiv – dopełniacz; oraz stronę bierną w czasie teraźniejszym „Präsens” i w czasie przeszłym „Präteritum” .
Meine Welttour 3 – rozdział 3 – ćwiczenia – Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym, nieokreślonym, bez rodzajnika i z zaimkiem dzierżawczym.
Meine Welttour 3 – rozdział 5 – ćwiczenia – Odmiana czasownika i dobieranie właściwego czasownika ze względu na jego znaczenie. Zwroty językowe tematycznie związane z ochroną środowiska oraz tryb przypuszczający Konjunktiv II czasowników „sein” (wäre), „haben” (hätte) oraz „werden” (würde) z bezokolicznikiem.

Meine Welttour IV – Repetytorium maturalne.

Rodzajnikwelttour-4-jezyk-niemiecki-podrecznik,big,318838

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Odgadnij rodzajnik losowo wybranego rzeczownika.

Słówka

Słówka rozdział 1 CZŁOWIEK – Fiszki – nauka słówek z wymową

Nowy moduł nauki i testowania słownictwa przygotowanego tematycznie do tego podręcznika:

Słówka do rozdziału 7 – PODRÓŻE


Słówka do rozdziału 11 – ZDROWIE


Słówka do rozdziału 12 – SPORT


Poniższe rozdziały słówek do tego podręcznika przygotowane zostały wcześniej i ćwiczenia doskonalące znajomość słownictwa do tych rozdziałów (1,3 i 5) funkcjonują w odmienny sposób.

Ćwicz SŁÓWKA – rozdziały 1,3 i 5. Pod tym linkiem możecie znaleźć słownictwo do czwartej części podręcznika Welttour. Jest to zbiór słownictwa tematycznie powiązanego z zagadnieniami maturalnymi pomyślany jako repetytorium. Obecnie można skorzystać z tabeli słówek do pierwszego i trzeciego rozdziału w nowej, zmodernizowanej części skryptu wraz z dodatkowymi, interaktywnymi ćwiczeniami ułatwiającymi naukę i samodzielne zapamiętywanie słownictwa.

Ćwiczenia interaktywne – przygotowanie do sprawdzianów z poszczególnych rozdziałów.

Rozdział 1 i 2 – ćwiczenia powtórzeniowe przed testem. Odmiana przymiotnika oraz zaimki dzierżawcze.

Rozdział 3 i 4 – ćwiczenia przed sprawdzianem. Uzupełnianie luk, odgadnij rzeczownik, zaimki pytające i Komposita – rzeczowniki złożone – słownictwo związane z wykształceniem oraz wadami i zaletami mieszkania na wsi.

Rozdział 5 i 6 – obecnie można poćwiczyć przed sprawdzianem Niemieckie czasy – uzupełnianie form czasownika w odpowiednim czasie.

Rozdział 7 i 8 – w pierwszym ćwiczeniu przekształcamy wyrażenia leksykalne na inne o podobnym znaczeniu Ćwiczenie 1 – Wyraź tę samą treść, zastępując zaznaczone fragmenty zdania innym wyrazem lub wyrazami. W drugie ćwiczeniu chodzi o znajomość znaczenia czasowników oraz umiejętność utworzenia form czasownika w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt – Ćwiczenie 2 – Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt, a w ćwiczenie trzecie wymaga zrozumienia kontekstu tekstu i uzupełnienia go odpowiednim słówkiem – Ćwiczenie 3 – Uzupełnij tekst właściwym słówkiem.

Rozdział 13 – pierwsze ćwiczenie polega na dopasowaniu właściwego przyimka, zaimka względnego lub konstrukcji bezokolicznikowej. Ćwiczenie 1 – dopasuj właściwe wyrażenia – zaimki względne, konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” i przyimki z celownikiem. W drugim ćwiczeniu sprawdzana jest umiejętność posługiwania się konstrukcja bezokolicznikową z „zu” i bez „zu”; Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” i bez „zu”.

Powrót na górę


SCHRITTE INTERNATIONAL I

DER, DIE – czy DAS – jaki to rodzajnik? Ćwicz SŁÓWKA. Zapraszam początkujących germanistów do nauki słówek z języka niemieckiego. Aktualnie rozdziały 1 – 7 przygotowane na podstawie podręcznika Schritte international 1. Po kliknięciu linku przeczytajcie instrukcję! Szukajcie też linku do ćwiczeń ze słownictwem po kliknięciu przycisku z wybranego rozdziału. Życzę powodzenia.
ROZDZIAŁY 1 i 2. Zapraszam uczniów klas pierwszych do przygotowania się do testu sprawdzającego opanowanie materiału z rozdziałów 1 i 2 podręcznika „Schritte international 1”. Zestaw ćwiczeń obejmuje budowę podstawowych zdań oznajmujących i pytających, zaimki dzierżawcze i osobowe, liczby do 100 oraz odmianę czasowników regularnych.
ROZDZIAŁ 6 . W tym rozdziale ćwiczymy pogodę, pory roku, zwroty w restauracji, zgadzamy się i sprzeciwiamy.
ROZDZIAŁ 7 . W tym rozdziale ćwiczymy czasowniki modalne „möchten”, „können” i „wollen” oraz czas przeszły Perfect.

SCHRITTE INTERNATIONAL II

Ćwicz SŁÓWKA. Zapraszamy do nauki słówek z języka niemieckiego. Aktualnie rozdziały 8, 9, 10, 11 przygotowane na podstawie podręcznika Schritte international 2. Po kliknięciu linku przeczytajcie instrukcję! Szukajcie też linku do ćwiczeń ze słownictwem po kliknięciu przycisku z wybranego rozdziału.
ROZDZIAŁ 8 i 9 . W tym rozdziale ćwiczymy czasowniki modalne – odmiana i zastosowanie, czasy przeszłe Perfekt i Imperfekt / Präteritum czasowników „waren” i „hatten’, szyk zdania oraz tryb rozkazujący.
ROZDZIAŁ 10 . W tym rozdziale przytaczamy wypowiedzi osób trzecich – układamy zdania, szukamy części ciała, udzielamy porad, ćwiczymy zaimki dzierżawcze, odmianę rzeczownika w czwartym przypadku (Akkusativ) i doskonalimy użycie czasowników modalnych „dürfen”, „müsssen”, „sollen”.

Powrót na górę


delfin_dDELFIN

Ćwiczenia do serii podręczników Delfin – język niemiecki. Pod tym linkiem znaleźć można liczne ćwiczenia interaktywne do podręcznika Delfin. Zestaw ćwiczeń stanowi dobrą powtórkę i sprawdzian wiedzy z języka niemieckiego. Ćwiczenia obejmują zakres tematów leksykalnych i gramatycznych wymaganych do matury z języka niemieckiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Cała seria oferuje zagadnienia dla początkujących, średnio zaawansowanych i zaawansowanych uczniów.

Ćwiczymy SŁOWNICTWO Delfin I, SŁOWNICTWO Delfin II znajomość RODZAJNIKA oraz zagadnienia leksykalno-gramatczne do poszczególnych rozdziałów podręcznika Delfin I i Delfin II.

Powrót na górę


ALLES KLAR 1B

SŁOWNICTWO Pod tym linkiem uczymy się słownictwa z poszczególnych rozdziałów podręcznika „Alles klar 1B”. Zapraszam. Obecnie rozdziały 9, 10, 12, 13 i 14
ROZDZIAŁ 13W tym rozdziale podróżujemy różnymi środkami lokomocji i zwiedzamy. Możesz ułożyć dialog i poćwiczyć przyimki, odmianę rodzajnika określonego oraz czas przeszły Perfekt. Śmiało kliknij link. Wiedza czeka!

ALLES KLAR 2A

SŁOWNICTWO Pod tym linkiem uczymy się słownictwa z poszczególnych rozdziałów podręcznika „Alles klar 2A”. Zapraszam.
ROZDZIAŁ 1 Doskonalenie umiejętności budowy zdań. Czasy Perfekt i Imperfekt oraz drugi przypadek Genitiv. To wszystko możesz doskonalić w tym rozdziale.
ROZDZIAŁ 2 Styl ubierania się moda i wygląd zewnętrzny to zagadnienia kluczowe w tym rozdziale. Ważną umiejętnością jest tutaj opanowanie bogatego zasobu słownictwa i stosowanie przymiotników, o których też coś będzie. Zapraszam.
ROZDZIAŁ 3 Doskonalenie umiejętności budowy zdań ze spójnikami „weil” i „wenn” oraz konstrukcji „um…zu” w połączeniu z tematyką „u lekarza” „zdrowie” oraz „nałogi” są zagadnieniami dominującymi w tym rozdziale. Bądź zdrowy i nie daj się nałogom.

PODSTAWY GRAMATYKA – język niemiecki.

Rzeczownik teoria z przykładami, użycie rodzajnika, odmiana rodzajnika określonego i nieokreślonego z ćwiczeniami.
Wszystko o czasowniku niemieckim – Teoria z przykładami. Rodzaje czasowników:
Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim – teoria, przykłady ćwiczenia.
Odmiana czasownika regularnego – wybrany losowo czasownik regularny należy odmienić oraz uzupełnić kilka przykładów z tym czasownikiem.
Liczby 0-100 -dopasowanie wybranych losowo liczb do stu. Drugie ćwiczenie jest podobne : wpisz losowo wybrane liczby do stu.
Podstawy Coś dla początkujących. Poćwicz odmianę czasowników i budowę zdań twierdzących pytających i przeczących.
Czas przeszły Perfekt. Ułóż zdania.
Präteritum – Imperfekt – teoria. – Wszystkie podstawowe, najważniejsze reguły tworzenia czasu przeszłego Imperfekt z przykładami i ćwiczeniami interaktywnymi.
Czas przeszły Imperfekt. Wybierz właściwą formę czasownika. Jeszcze inne dwa ćwiczenia.
Tabela czasowników nieregularnych Przekształcanie zdań z czasu teraźniejszego na czasy przeszłe Perfekt i Imperfekt możesz poćwiczyć pod tym linkiem.
Tabela – stopniowanie przymiotników i przysłówków – warto znać choćby podstawowe, często używane przymiotniki.
Odmiana przymiotników po rodzajniku nieokreślonym – Tabela końcówek teoria i przykłady zastosowania odmiany przymiotnika w zdaniach.
Rekcja czasownika – tabela czasowników wymagających przyimka. Obecnie lista z rekcją an.

Powrót na górę


TABELA czasowników nieregularnych – język niemiecki.

Nowy udoskonalony moduł do nauki i testowania słownictwa – czasowniki nieregularne.

Tabela czasowników nieregularnych język niemiecki – tutaj uczymy się słówek w wersji tabelarycznej z możliwością sortowania, wyszukiwania i porcjowania słówek do nauczenia. Nowość Fiszki – tabela niemieckich czasowników nieregularnych.  Nauka czasowników nieregularnych (72 czasowniki) – pod tym linkiem możemy utrwalić zakres słownictwa wpisując formy podstawowe wylosowanego czasownika. Jeśli popełnimy błąd możemy go poprawić i słówko losowane jest tak długo, aż wprowadzimy jego formy poprawnie.  Nowość Test czasowników nieregularnych (72 czasowniki) – gdy już umiemy słówka z tabeli wykonujemy samodzielny test. Na końcu otrzymamy ocenę. Nowość Język niemiecki – tabela czasowników nieregularnych test/quiz – Jeszcze inna propozycja na sprawdzenie znajomości niemieckich czasowników nieregularnych w formie testu / quizu. 20 losowo wybranych czasowników i czas testu ograniczony do 5 minut. Jeśli podacie swój adres mailowy otrzymacie szczegółowe wyniki testu na skrzynkę mailową.

TABELA Spróbuj swoich sił i sprawdź jak radzisz sobie z czasownikami nieregularnymi. A tutaj Tabelę czasowników nieregularnych języka niemieckiego możesz poćwiczyć w jeszcze inny sposób – uzupełniając właściwą formę czasownika. Lückentext. – Kliknij i pobierz plik worda uproszczona, podstawowa tabela niemieckich czasowników nieregularnych. Kolejne dwa ćwiczenia na sprawdzenie znajomości czasowników nieregularnych. Tabela czasowników nieregularnych.
 

Matura z języka niemieckiego.

INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015. Zachęcamy was do zapoznania się z tym dokumentem, który zawiera wymagania do egzaminu maturalnego, procedury przeprowadzania egzaminu oraz przykłady zadań i sprawdzane umiejętności językowe.

Matura z języka niemieckiego – zestawy ustne.

Zestaw 1 matura ustna z języka niemieckiego – zestaw obejmuje tematy: Podróżowanie i turystyka, żywienie oraz życie rodzinne i towarzyskie.


Matura z języka niemieckiego – zestawy pisemne.

Matura z języka niemieckiego  poziom podstawowy czerwiec 2020.

Arkusz maturalny język niemiecki poziom podstawowy 2020  

Transkrypcja nagrań język niemiecki poziom podstawowy 2020

Matura z języka niemieckiego  poziom rozszerzony czerwiec 2020.

Arkusz maturalny język niemiecki poziom podstawowy 2020  

Transkrypcja nagrań język niemiecki poziom podstawowy 2020

Matura z języka niemieckiego  poziom podstawowy maj 2019.

Arkusz maturalny  język niemiecki poziom podstawowy 2019

Transkrypcja nagrań język niemiecki poziom podstawowy 2019

Matura z języka niemieckiego  poziom rozszerzony maj 2019.

Arkusz maturalny język niemiecki poziom rozszerzony 2019

Transkrypcja nagrań  język niemiecki poziom rozszerzony 2019

Matura z języka niemieckiego maj 2018 poziom podstawowy.

Matura Język Niemiecki Poziom Podstawowy 2018 – Arkusz

Matura Język Niemiecki Poziom Podstawowy 2018 – transkrypcja nagrań

Matura z języka niemieckiego maj 2018 poziom rozszerzony.

Matura Język Niemiecki Pozom Rozszerzony 2018 – Arkusz

Matura Język Niemiecki Poziom Rozszerzony 2018 – transkrypcja nagrań

Matura z języka niemieckiego maj 2017 poziom podstawowy.

Matura Język Niemiecki Poziom Podstawowy 2017 – Arkusz

Matura Język Niemiecki Poziom Podstawowy 2017 – transkrypcja nagrań

Matura z języka niemieckiego maj 2017 poziom rozszerzony.

Matura Język Niemiecki Pozom Rozszerzony 2017 – Arkusz

Matura Język Niemiecki Poziom Rozszerzony 2017 – transkrypcja nagrań

Matura z języka niemieckiego maj 2016 „nowa” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy 2016 – 12 maja 2016. Arkusz egzaminacyjny obowiązujący maturzystów po nowej podstawie programowej od roku 2015. Tzw. nowa matura.

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 – transkrypcja – zapis teksów na słuchanie (Hören).


 Matura z języka niemieckiego maj 2016 „stara” poziom podstawowy.

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 stara matura – 12 maja 2016. Arkusz egzaminu maturalnego obowiązujący abiturientów zdających według zasad (do 2014 roku).

Matura z języka niemiecki poziom podstawowy 2016 stara matura – transkrypcja – zapis tekstowy nagrań do matury w „starej” wersji.


Matura z języka niemieckiego maj 2016 „nowa” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 – arkusz egzaminacyjny (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 – transkrypcja – zapis tekstowy nagrań maturalnych.


Matura z języka niemieckiego maj 2016 „stara” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma cz.1 – arkusz egzaminacyjny część 1 (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma cz.2 – arkusz egzaminacyjny część 2 (12 maja 2016).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony 2016 stara forma – transkrypcja – nagrania maturalne w zapisie tekstowym.


Matura z języka niemieckiego maj 2015 „nowa” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy – 12 maja 2015. Arkusz egzaminacyjny obowiązujący maturzystów po nowej podstawie programowej od roku 2015. Tzw. nowa matura.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy transkrypcja nagrań – zapis teksów na słuchanie (Hören).


 Matura z języka niemieckiego maj 2015 „stara” poziom podstawowy.

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy (stara) – 12 maja 2015. Arkusz egzaminu maturalnego obowiązujący abiturientów zdających według dotychczasowych zasad (do 2014 roku).

Matura z języka niemieckiego poziom podstawowy  transkrypcja – zapis tekstowy nagrań do matury w „starej” wersji.


Matura z języka niemieckiego maj 2015 „nowa” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemieckiego poziom rozszerzony nowa od 2015 – arkusz egzaminacyjny (12 maja 2015).

Matura z języka niemieckiego poziom rozszerzona nowa od 2015 transkrypcja – zapis tekstowy nagrań maturalnych.


Matura z języka niemieckiego maj 2015 „stara” poziom rozszerzony.

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony stara cz.1 2015 – arkusz egzaminacyjny część 1 (12 maja 2015).

Matur a z języka niemiecki poziom rozszerzony stara cz.2 2015 – arkusz egzaminacyjny część 2 (12 maja 2015).

Matura z języka niemiecki poziom rozszerzony stara transkrypcja 2015 – nagrania maturalne w zapisie tekstowym.Matura 2014 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2014 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2014 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania oraz Czytanie z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2014.
Matura 2013 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2013 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2013 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania oraz Czytanie z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2012.
Matura 2012 Matura podstawowa z języka niemieckiego maj 2012 – Kliknij i pobierz plik pdf z zadaniami egzaminu maturalnego oraz Transkrypcja tekstu – słuchanie – matura podstawowa 2012 – język niemiecki. Słuchanie – nagrania z interaktywnymi ćwiczeniami do części podstawowej egzaminu maturalnego z języka angielskiego – maj 2012.

Słownictwo tematyczne do matury z języka niemieckiego.

Ćwicz SŁOWNICTWO Zapraszam do nauki słownictwa z języka niemieckiego. Słownictwo podzielone jest tematycznie. 1. Człowiek 2. Dom 3. Szkoła 4. Praca 5. Żywienie, 6. Życie rodzinne i towarzyskie, 7. Zakupy i usługi, 8. Podróżowanie i turystyka, 9. Kultura , 10. Sport,11. Zdrowie 12. Nauka i technika, 12. Państwo i społeczeństwo, 13. Świat przyrody Przeczytaj instrukcję po kliknięciu linku! Życzę powodzenia. Przygotuj się do egzaminu dojrzałości. Powtórka czasowników z rekcją! Tabela – Rekcji czasownika oraz Rekcja czasownika – Ćwiczenia. Langsam gesprochene Nachrichten – link do wiadomości czytanych przez lektora w zwolnionym tempie. Doskonałe ćwiczenie czytania i wymowy. Ponadto polecam Nagrania wideo wraz z ćwiczeniami. Adresy, które powinien znać każdy maturzysta zamierzający zdawać język niemiecki na maturze. Proste Pytania – Einfache Fragen – podstawowe pytania i odpowiedzi jako powtórka.

Powrót na górę


PRZYDATNE ZWROTY do matury ustnej i nie tylko – język niemiecki.

Opis obrazka – Zwroty potrzebne do opisu obrazka, zdjęcia, fotografii itp. Opisz kto i co znajduje się na obrazku, gdzie znajdują się osoby przedstawione na zdjęciu i co one robią. Uzasadnij, dlaczego wybierasz ten obrazek.

TESTY – język niemiecki

Prezentujemy tutaj różne testy o różnym stopniu zaawansowania. Przykładowy zestaw losowych TESTÓW DLA POCZĄTKUJĄCYCH uczących się około 1 godziny tygodniowo po okresie około 6 miesięcy nauki. Sprawdź się w testach trochę trudniejszych TEST 1 Spróbuj swoich sił w tym teście jeśli uczysz się trochę dłużej języka niemieckiego. Polecamy ten zestaw dla uczących się 2 godziny tygodniowo po około roku nauki. Sprawdź się w testach. TEST 2 Proste testy, które mogą wykazać stopień Twojego zaawansowania w posługiwaniu się językiem niemieckim. Wymagają one wiedzy na poziomie drugiej klasy szkoły średniej.

QUIZY – język niemiecki

Quiz Bożonarodzeniowy Zapraszamy do multimedialnej i multikulturowej zabawy o tematyce świątecznej. Konkursu Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych, który odbył się 27.03.2012r. składał się z dwóch dyscyplin:
Mistrz rodzajnika – wybierz właściwy rodzajnik określony wylosowanego rzeczownika – ćwiczenia.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z dnia 19.03.2013 r. Zapraszam do sprawdzenia swojej wiedzy.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z 2014 roku. Kolejna edycja.
Quiz Wiedzy o Krajach Niemieckojęzycznych – z 2015 roku. Kolejna edycja tzw. DACH-Länder-Quiz.
Kraje niemieckojęzyczne quiz wiedzy 2016 – październik 2015 roku edycja 2016.
Mistrz rodzajnika nowa edycja – kolejna propozycja mistrza rodzajnika. Konkurs ten zmienił się w porównaniu z jego starszą formą. Teraz zgadując właściwy rodzajnik rzeczownika uczymy się słówek. Każdy rzeczownik przedstawiony jest w formie graficznej.
Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2016 – październik 2016 r. – konkurs w ramach tygodnia języków obcych „Warto być poliglotą”.
Mistrz rodzajnika edycja 2016 – kolejna porcja „der” „die” „das” mistrz rodzajnika – październik 2016 r.
Konkurs wiedzy o Niemczech 2018 – zamki, rzeki, góry. Wiedza geograficzna i turystyczno-krajoznawcza.
Mistrz rodzajnika – edycja 2018
Konkurs wiedzy o Niemczech quiz 2020 – wersja konkursu z 2020 roku.
Mistrz rodzajnika 2021 – Mistrz rodzajnika – konkurs w 2021 roku.

Powrót na górę


Kontakt

[contact-form-7 id=”fd2978c” title=”Formularz 1″]

Powrót na górę