Welttour 4 rozdział 13


Welttour 4 rozdział 13 – przed sprawdzianem

Na tej stronie znajdują się linki do ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do sprawdzianu z trzynastego rozdziału w podręczniku Welttour 4.

welttour-4-jezyk-niemiecki-podrecznik,big,318838

1. Pierwsze ćwiczenie polega na dopasowaniu właściwego przyimka, zaimka względnego lub konstrukcji bezokolicznikowej.

Dopasuj właściwe wyrażenia

2. Drugie ćwiczenie sprawdza umiejętność posługiwania się konstrukcja bezokolicznikową z „zu” i bez „zu”;

Konstrukcja bezokolicznikowa z „zu” i bez „zu”.

 

Zapraszam do zapoznania się z tymi ćwiczeniami. Wykonanie ich z pewnością pozwoli lepiej przygotować się do testu.