Welttour 4 rozdział 12 wpisz


Welttour 4 rozdział 12 wpisz.

Welttour 4 rozdział 12 wpisz znaczenie wylosowanych słówek.

 

W tym ćwiczeniu należy wpisać znaczenie wylosowanych słówek i zwrotów. Po wpisaniu wszystkich słówek zobaczysz przycisk „sprawdź„. 

Aby wylosować kolejną partię dziesięciu słówek naciśnij przycisk „losuj przykłady” lub wciśnij na klawiaturze klawisz F5.

Do ćwiczeń powinieneś przystąpić jeśli znasz słówka z Tabeli słówek Welttour 4 rozdział 12.

Możesz też poćwiczyć tę partię słówek pod linkiem Nauka słówek Welttour 4 rozdział 12 oraz przetestować ich znajomość pod adresem  Test słówek Welttour 4 rozdział 12.

Podobne do tego ćwiczenie  znajdziecie pod linkiem Dopasowanie znaczenia słówek Welttour 4 rozdział 12.