Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2021


Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2021

Kolejna edycja Konkursu wiedzy o krajach niemieckojęzycznych.  W tym roku konkurs dotyczy tylko obszaru Niemiec, Austrii, Szwajcarii i Luxemburga.  Zamki, rzeki, góry, obiekty atrakcyjne turystycznie.

Poniżej znajduje się

Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2021. Quiz trwa 10 minut i zawiera 32 pytania. Po wprowadzeniu danych, zaznaczeniu poprawnych odpowiedzi należy nacisnąć przycisk Prześlij wynik Quizu . Wyniki quizu zostaną przesłane na podany adres e-mail. W przypadku udzielenia takiej samej liczby poprawnych odpowiedzi o zajętym miejscu będzie decydował krótszy czas wykonania zadania. 

Po ukończeniu quizu przechodzimy do drugiej części konkursu.


 

Witaj Quiz wiedzy o krajach niemieckojęzycznych 2021


Pamiętaj żeby kliknąć Prześlij wynik Quizu!