Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania


Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania.

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania. Przygotowanie do testu z rozdziału 1  podręcznika Perfekt 1.

Ułóż zdania pytające z podanych wyrazów (metodą chwyć i upuść). Losuj kolejne przykłady.

Uwaga: Przycisk pojawi się po dopasowaniu wszystkich luk.

 


 

Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania