Czasownik zwrotny w języku niemieckim

Teoria - czasownik zwrotny
Czasowniki zwrotne

Czasowniki zwrotne to czasowniki z zaimkiem zwrotnym sich, który odnosi się zawsze do podmiotu.

W języku polskim zaimek zwrotny jest we wszystkich osobach taki sam się, natomiast w języku niemieckim przyjmuje w zależności od osoby różne formy.

Odmiana zaimka zwrotnego
  Zaimek zwrotny Reflexivpronomen sich im Nominativ Akkusativ
Zaimek zwrotny się w mianowniku bierniku
Zaimek zwrotny Reflexivpronomen sich im Dativ
Zaimek zwrotny sobie w mianowniku bierniku
ich mich mir
du dich dir
er/sie/es/man sich sich
wir uns uns
ihr euch euch
sie/Sie sich sich
Przykłady czasowników zwrotnych
  sich freuen- cieszyć się
sich treffen - spotykać się sich rasieren - golić się
ich freue mich treffe mich rasiere mich
du freust dich triffst dich rasierst dich
er/sie/es/man freut sich trifft sich rasiert sich
wir freuen uns treffen uns rasieren uns
ihr freut euch trefft euch rasiert euch
sie/Sie freuen sich treffen sich rasieren sich

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku niemieckim są również zwrotne w języku polskim.

Przykłady
sich unterhalten (rozmawiać), sich ausruhen (odpoczywać), sich bedanken (dziękować), sich erholen (odpoczywać), sich setzen (siadać)

Nie wszystkie czasowniki zwrotne w języku polskim są zwrotne w języku niemieckim.

Przykłady
lachen (śmiać się), spielen (bawić się), enden (kończyć się), heißen (nazywać się), lernen (uczyć się), beginnen (zaczynać się).
Przykłady zdań

Ihr freut euch auf die Ferien.
Ich rasiere mich jeden Tag.
Das Kind trifft sich mit dem Vater.

Ćwiczenia - czasowniki zwrotne