Welttour 4 rozdział 11 słówka nauka


Welttour 4 rozdział 11 słówka nauka

Testowanie znajomości słownictwa z wykorzystaniem modułu do interaktywnego określenia poziomu opanowania zakresu materiału do podręcznika Welttour 4 rozdział 11 słówka nauka. Jeśli nie umiesz słownictwa z tego zakresu materiału zapoznaj się ze stroną Welttour 4 rozdzial 11 tabela słówek. Gdy znasz już te słówka spróbuj spróbuj swoich sił na stronie Welttour 4 rozdzial 11 test słówek, gdzie w łatwy sposób dokonasz samooceny.


Nauka słówek do podręcznika Welttour 4

Rozdział 11 - Gesundheitswelt - Zdrowie


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:


Odpowiedź:


         

Postęp nauki - 0%

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Do końca nauki pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(