Welttour 4 Rozdział 5 i 6


Welttour 4 Rozdział 5 i 6.

Przygotowując się do sprawdzianu z podręcznika Welttour 4 Rozdział 5 i 6 warto przypomnieć sobie teorię najczęściej używanych czasów w języku niemieckim.

 

Dla przykładu czasy w języku niemieckim – porównaj.

Przykłady czasów z czasownikiem regularnym.
kupować – kaufen – kaufte – gekauft (h).

Czas teraźniejszy Präsens: Dein Vater kauft einen alten Wagen.

Czas przeszły Präteritum / imperfekt: Dein Vater kaufte einen alten Wagen.

Czas przeszły Perfekt: Dein Vater hat einen alten Wagen gekauft.

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt: Dein Vater hatte einen alten Wagen gekauft.

Czas przyszły Futur I: Dein Vater wird einen alten Wagen kaufen.


Przykłady czasów z czasownikiem nieregularnym.
czytać – lesen – las – gelesen (h).

Czas teraźniejszy Präsens: Dein Vater liest ein altes Buch.

Czas przeszły Präteritum / imperfekt: Dein Vater las einen alten Wagen.

Czas przeszły Perfekt: Dein Vater hat einen alten Wagen gelesen.

Czas zaprzeszły Plusquamperfekt: Dein Vater hatte einen alten Wagen gelesen.

Czas przyszły Futur I: Dein Vater wird einen alten Wagen kaufen.


Pamiętajcia także o konieczności powtórzenia teorii Zustandspasiv w czasie teraźniejszym Präsens i w czasie przeszłym Präteritum.


Linki do ćwiczeń:

Uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w odpowiednim czasie – ćwiczenie 1.

Wkrótce więcej ćwiczeń  🙂 .