Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki


Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki.

Wszystkich początkujących uczniów języka niemieckiego zapraszamy do nauki słówek z rozdziału pierwszego podręcznika Perfekt 1 na zasadzie fiszek.

Nowość na stronie meruli. Interaktywne fiszki z wymową. Pamiętajcie, że rzeczowniki w języki niemieckim piszemy dużą literą i każdy rzeczownik posiada rodzajnik. Większość rzeczowników ma też liczbę mnogą. Są też rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej lub tylko w liczbie pojedynczej. Lista słówek z tego rozdziału do fiszek dostępna jest pod linkiem: Perfekt 1 rozdział 2 słówka

Jeśli znacie już dobrze słownictwo z tego rozdziału możecie spróbować swoich sił w modułach Perfekt 1 rozdział 2 słówka nauka oraz Perfekt 1 rozdział 2 słówka test

.Instrukcja.

W polu poniżej został wylosowany jeden z liczebników głównych. Jeśli klikniesz na tym polu karteczka się odwróci, aby możliwe było sprawdzenie właściwej formy słówka. Po naciśnięciu przycisku ? usłyszysz wymowę wylosowanego słówka. Jeśli znasz to słowo, kliknij  przycisk , jeśli nie, kliknij przycisk . Przyciski znajdują się pod fiszką. 

Poniżej prezentowane są odpowiedzi. Na końcu testu wystawiona zostanie ocena. Powodzenia.

Życzymy miłej i owocnej nauki.


Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki.

Podręcznik Perfekt 1.

Tabela słów  :  Rozdział 2 W szkole - In der Schule

Kliknij pole poniżej, żeby zobaczyć odwrotną stronę fiszki.

Liczba słówek w zestawie:


0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(

 


Merula