Uzupełnij odpowiednio zdania. Zaznacz właściwą literę.