Zaimki pytające

Ułóż pytania do wyróżnionych fragmentów zdań. (Przykłady: wo, wann, bei wem, womit, wie lange...)


Aby wpisać znaki nie występujące w polskim układzie klawiatury PRZYTRZYMAJ (lewy) ALT i wpisz NUMER korzystając z klawiatury numerycznej.
Ä = 0196
ä = 0228
Ö = 0214
ö = 0246
Ü = 0220
ü = 0252
ß = 0223