Welttour 4 Rozdział 3 i 4Welttour 4 Rozdział 3 i 4

Przygotowując się do sprawdzianu z 3 i 4 rozdziału do podręcznika Weltour 4 warto powtórzyć zagadnienia związane z miejscem zamieszkania i wykształceniem. Tym tematom poświęcone są te dwa rozdziały.  Jeśli chodzi o gramatykę przypominamy sobie odmianę rzeczownika czyli rodzajnik, przyimki z celownikiem i biernikiem, składnię zdania, zdania pytające i przeczenia. w tym poście zaczynamy od prostego ćwiczenia na uzupełnienie losowo wybranego zdania. Dodam tylko, że ćwiczenia powinny zainteresować przede wszystkim uczniów klasy 3d i 3g.

 


Wpisz wyraz, który poprawnie uzupełnia luki w obydwu zdaniach.

Podpowiedź; To mogą być: czasowniki, przeczenia nicht, kein, zaimki pytające wo? wohin?, przyimki an, in itp.

Znaki specjalne – Jak wpisać Umlaut ä, ö, ü, ß?


Odgadnij rzeczownik ===> kolejne (2) ćwiczenie do tego rozdziału.