Nachrichten


Nachrichten prasówka – aktualne wiadomości w języku niemieckim. 


 Pogoda w Berlinie.


 


 

Nachrichten auf Deutsch.

Bardzo dobrą formy samokształcenia i doskonalenia umiejętności językowych jest czytanie oryginalnych tekstów obcojęzycznych.

magazines-614897_1280Codziennie jesteśmy wręcz bombardowani przez media informacjami z wielu dziedzin. Jeśli włączymy do tego zwyczaj czytania wiadomości w języku obcym, będziemy szybko robić postępy poszerzając znajomość słownictwa. Wiele też możemy się domyślić z kontekstu oraz z faktu, że pewne informacje znamy już z gazet, telewizji i radia w języku ojczystym. Zachęcamy wszystkich do przeglądania choćby nagłówków prasowych zamieszczanych poniżej.

 

 

 

 

Deutsche Welle: DW.com Deutsch Deutsche Welle: DW.com Deutsch