Welttour 4 rozdział 7 i 8


Welttour 4 rozdział 7 i 8 – przed sprawdzianem

Na tej stronie znajdują się linki do ćwiczeń mających na celu przygotowanie się do sprawdzianu z siódmego i ósmego rozdziału w podręczniku Welttour 4.

welttour-4-jezyk-niemiecki-podrecznik,big,318838

1. Pierwsze ćwiczenie polega na przekształcaniu wyrażenia leksykalno-frazeologicznego na zdania o synonimicznym znaczeniu:

Wyraź tę samą treść, zastępując zaznaczone fragmenty zdania innym wyrazem lub wyrazami

2. Drugie ćwiczenie sprawdza znajomość znaczenia czasowników oraz umiejętność utworzenia form czasownika w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt;

Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt.

3. Trzecie ćwiczenie wymaga zrozumienia kontekstu tekstu i uzupełnienia go odpowiednim słówkiem.

Uzupełnij właściwie tekst

Zapraszam do zapoznania się z tymi ćwiczeniami. Wykonanie ich z pewnością pozwoli lepiej przygotować się do testu.