Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania


Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania

Wpisz rodzajnik nieokreślony i uzupełnij zdania odpowiednim rzeczownikiem. 

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych czterech przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


 

Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 3 szyk zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um