Zaimki osobowe w języku niemieckim


Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim.

 

Zaimki osobowe w języku niemieckim pełnią rolę podobną do tych w innych językach. Zastępują  rzeczowniki (osoby i rzeczy) w zdaniach wiec również podlegają odmianie przez przypadki. 

Odmiana zaimków osobowych

Nominativ ich du er sie es wir ihr sie Sie
Dativ mir dir ihm ihr ihm uns euch ihnen Ihnen
Akkusativ mich dich ihn sie es uns euch sie Sie

Oto ogólna teoria dotycząca zaimków osobowych w języku niemieckim:

Nominativ (Mianownik):

 1. Ja – ich

  • Przykład: Ich bin ein Student. (Jestem studentem.)
 2. Ty – du

  • Przykład: Du bist mein Freund. (Jesteś moim przyjacielem.)
 3. On – er / ona – sie / ono – es

  • Przykład: Er ist mein Bruder. (On jest moim bratem.)
  • Przykład: Sie ist meine Schwester. (Ona jest moją siostrą.)
  • Przykład: Es ist ein Buch. (To jest książka.)
 4. My – wir

  • Przykład: Wir gehen ins Kino. (Idziemy do kina.)
 5. Wy- ihr

  • Przykład: Ihr seid meine Freunde. (Jesteście moimi przyjaciółmi.)
 6. Oni / one – sie

  • Przykład: Sind sie Schüler. (Czy oni/one są uczniami/uczennicami.)
 7. Pan / Pani / Państwo / Panie / Panowie – Sie (zwrot formalny)

  • Przykład: Sind Sie müde? (Czy jest Pan/Pani zmęczony/a?)

Akkusativ (Biernik):

 1. Mnie – mich

  • Przykład: Er sieht mich. (On mnie widzi.)
 2. Ciebie – dich

  • Przykład: Ich liebe dich. (Kocham cię.)
 3. Jego – ihn / Ją – sie / Je – es

  • Przykład: Ich mag ihn. (Lubię go.)
  • Przykład: Sie besucht sie. (Ona odwiedza ją.)
  • Przykład: Ich habe es. (Mam to.)
 4. Nas – uns

  • Przykład: Sie hören uns aufmerksam. (Słuchają nas uważnie.)
 5. Was – euch

  • Przykład: Ich rufe euch an. (Dzwonię do was.)
 6. Ich – sie

  • Przykład: Wir sehen sie. (Widzimy ich/one.)
 7. Pana / Panią / Państwo / Panie / Panów – Sie (formalny)

  • Przykład: Ich kenne Sie nicht. (Nie znam Pana/Pani.)

Dativ (Celownik):

 1. Mi (mnie) – mir

  • Przykład: Er gibt mir das Buch. (On daje mi książkę.)
 2. Tobie – dir

  • Przykład: Ich schreibe dir einen Brief. (Piszę do ciebie list.)
 3. Jemu – ihm

  • Przykład: Ich helfe ihm. (Pomagam mu.)
 4. Jej – ihr 
  • Przykład: Wir geben ihr Blumen. (Dajemy jej kwiaty.)
 5. Nam – uns  
  • Przykład: Sie vertrauen uns. (Zaufają nam.)
 6. Wam – euch  
  • Przykład: Ich glaube euch. (Wierzę wam.)
 7. Im – ihnen  
  • Przykład: Gute Freunde helfen ihnen. (Dobrzy przyjaciele pomogą im.)
 8. Pani /Panu /Państwu / Paniom / Panom – Ihnen 
  • Przykład: Ich gebe Ihnen das Geld. (Daję Panu/Pani pieniądze.)

Przykładowe ćwiczenia na zaimki osobowe.