Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim


Zaimki dzierżawcze w języku niemieckim.

Zaimki dzierżawcze odpowiadają na pytanie wessen? (czyj?, czyja?, czyje?) i określają, do kogo należy dany przedmiot.  Zaimki dzierżawcze wskazują też na relacje między ludźmi.

Zaimki dzierżawcze występują zawsze przed rzeczownikiem i odmieniają się przez przypadki i zastępując rodzajnik. W języku niemieckim są stosowane częściej niż w języku polskim.

Forma zaimków dzierżawczych jest zależna od rodzaju rzeczownika. 

Porównaj:

ich — der Mann – mein Mann

ich — die Frau – meine Frau

ich — das Kind – mein Kind

Zaimki dzierżawcze wyprowadzamy od zaimków osobowych.

ich mein / meine
du dein / deine
er sein / seine
sie ihr / ihre
es sein / seine
wir unser / unsere
ihr euer / eure
sie ihr / ihre
Sie Ihr / Ihre

Odmiana zaimków dzierżawczych

Rodzaj męski – Maskulinum ( der

  ich du er sie es wir ihr sie Sie
Nominativ mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
Genitiv meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
Dativ meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
Akkusativ meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren

Rodzaj żeński – Femininum (die)

  ich du er sie es wir ihr sie Sie
Nominativ meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
Dativ meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
Akkusativ meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

Rodzaj nijaki – Neutrum (das)

  ich du er sie es wir ihr sie Sie
Nominativ mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr
Genitiv meines deines seines ihres seines unseres eures ihres Ihres
Dativ meinem deinem seinem ihrem seinem unserem eurem ihrem Ihrem
Akkusativ mein dein sein ihr sein unser euer ihr Ihr

Liczba mnoga – Plural (die)

  ich du er sie es wir ihr sie Sie
Nominativ meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre
Genitiv meiner deiner seiner ihrer seiner unserer eurer ihrer Ihrer
Dativ meinen deinen seinen ihren seinen unseren euren ihren Ihren
Akkusativ meine deine seine ihre seine unsere eure ihre Ihre

Przykładowe ćwiczenia na zaimki dzierżawcze.