Wpisz właściwą końcówkę lub formę czasownika i zaimka dzierżawczego.

Pamiętaj. Odmień czasownik i zaimek dzierżawczy.

Jeśli nie trzeba końcówki wpisz "-"