Welttour 4 rozdział 7 i 8 ćwiczenie 3


Welttour 4 rozdział 7 i 8 ćwiczenie 3

Uzupełnij właściwie zdania odpowiednim słówkiem.

W tym ćwiczeniu losowane są przykłady 8 zdań. Wylosowane zdania należy uzupełnić odpowiednimi informacjami. Mogą to być czasowniki w różnych czasach, mogą to być również formy strony biernej, przyimki, rodzajniki oraz spójniki np. „als” i „wenn„. Z kontekstu zdania należy wywnioskować jakie słówko, forma lub informacja jest konieczna, żeby przekaz był poprawny.

Naciskając przycisk „Losuj przykłady” uzyskamy kolejną porcję zdań do uzupełnienia. Poprawność wpianych odpowiedzi można sprawdzić dopiero po uzupełnieniu wszystkich pól tekstowych.

 

Jeśli nie umiecie wprowadzić liter ä ö ü ß zajrzyjcie do postu Jak wpisać Umlaut

Mogą was również zainteresować inne ćwiczenia z tego rozdziału. Linki poniżej.