Podręcznik Perfekt PEARSON


Podręcznik Perfekt PEARSON

Rozpoczynamy pracę z serią podręczników Perfekt. Zaczynamy od pierwszej części i sukcesywnie będziemy prezentować ćwiczenia interaktywne. Naszym celem jest przygotowanie do testów po każdym rozdziale oraz nauka i powtórzenie słownictwa.

Na tej stronie zebrane są wszystkie materiały do tego podręcznika dostępne w naszym serwisie.

PERFEKT 1

Liczebniki główne 1-20 fiszki –  nauka podstawowych liczebników w języku niemieckim.

Liczebniki główne 1-100 fiszki – Jeśli znasz już podstawowe liczebniki poćwicz trudniejsze.

Rozdział 1 – Człowiek

Linki do ćwiczeń. Powtórzenie przed sprawdzianem z rozdziału pierwszego podręcznika Perfekt 1.

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania

Powtórzenie słownictwa

Perfekt 1 rozdział 1 słówka – tabel słówek poznanych i powtarzanych w rozdziale 1.

Perfekt 1 słówka rozdział 1 fiszki – ćwiczenie z odwracanymi karteczkami – szybka powtórka przed testem. Słówka z wymową.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka nauka – moduł nauki słówek, wpisywanie znaczenia.

Perfekt 1 rozdział 1 słówka test – możliwości samodzielnego przetestowania znajomości słownictwa. Moduł testu.


Rozdział 2-Szkoła.

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony – „ein/eine/einen” – zastosowanie właściwego rodzajnika nieokreślonego w pierwszym lub czwartym przypadku.

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia – przeczenie „kein/keine/keinen” lub nicht. Budowa zdania.

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 szyk zdania – szyk zdania w zdaniu oznajmującym.

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania – uzupełnianie zdań odpowiednią informacją i ćwiczenie rodzajnika nieokreślonego.

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um – zastosowanie odpowiedniego przyimka w znaczeniu czasowym.

Powtórzenie słownictwa

Perfekt 1 rozdział 2 słówka

Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki