Czasowniki rozdzielnie i nierozdzielnie złożone

Teoria czasownik rozdzielnie złożony i czasownik nierozdzielnie złożony
Czasowniki rozdzielnie złożone

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z akcentowanego przedrostka i czasownika.

Przedrostki rozdzielne

ab-, an-, auf-, aus-, bei-, ein-, fern-, fest-, mit-, nach-, statt-, teil-, um-, vor-, weg-, zu-, zurück-, zusammen-.

PRZYKŁADY

abnehmen (odchudzać się), anfangen (zaczynać), aufräumen (sprzątać), aussehen (wyglądać), beibringen (wpajać, uczyć), einschlafen (zasypiać), fernsehen (oglądać telewizję), feststellen (stwierdzać), mitbringen (przynieść ze sobą), nachholen (nadrobiać zaległości), stattfinden (odbywać się), teilnehmen (brać udział), umziehen (przeprowadzać się), vorstellen (przedstawiać), weggehen (odchodzić), zumachen (zamykać), zurückkommen (wracać), zusammenarbeiten (współpracować)

W czasie teraźniejszym Präsens czasownik odmieniamy, a przedrostek przechodzi na koniec zdania.

Ich stehe um sechs Uhr auf.
Er bringt mir die deutsche Grammatik bei.
Die Schüler kommen gleich zurück.

Jeśli czasownik rozdzielny występuje w zaniu z czasownikiem modalnym to jest na końcu w formie bezokolicznika pisany łącznie (Porównaj).

Ich muss um sechs Uhr aufstehen.
Er soll mir die deutsche Grammatik beibringen.
Die Schüler möchten gleich zurückkommen.

Czasowniki nierozdzielnie złożone

Czasowniki nierozdzielnie złożone składają się z nieakcentowanego przedrostka i czasownika.
Przedrostki nierozdzielne

be-, emp-, ent-, er-, ge-, miss-, ver-, zer-.

PRZYKŁADY

besuchen (odwiedzać), empfehlen (polecać), entstehen (powstawać), erfinden (wynaleźć), gehören (należeć do), misstrauen (nie ufać), verstehen (rozumieć), zerstören (niszczyć) Przy odmianie czasownika w czasie teraźniejszym Präsens nie rozdziela się przedrostka od właściwego czasownika.

Ich besuche ein Lyzeum.

Ćwiczenia - rozdzielnie i nierozdzielnie złożone