Język niemiecki ćwiczenie liczebników 1-100 wpisz


Język niemiecki ćwiczenie liczebników 1-100.


Ćwiczenie.

Wpisz liczby słownie.

Umlaut

Aby wpisać znaki nie występujące w polskim układzie klawiatury PRZYTRZYMAJ (lewy) ALT i trzymając wpisz NUMER korzystając z klawiatury numerycznej. Możesz też skopiować i wkleić potrzebny znak.

Ä = 0196
ä = 0228
Ö = 0214
ö = 0246
Ü = 0220
ü = 0252
ß = 0223
          
¨ = 0168 (sam Umlaut)