Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia


Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Ćwiczymy umiejętność sformułowania odpowiedzi przeczącej. Najczęściej przeczymy za pomocą sentencji Nein, … nicht np. – zum Beispiel

  • Hast du heute Landeskunde?
  • Nein, Landeskunde habe ich heute nicht. (lub Nein, ich habe heute Landeskunde nicht.)

Gdy chcemy jednak zaprzeczyć rzeczownik zastosujemy przeczenie kein/keine/keinen przed rzeczownikiem np. – zum Beispiel

  • Hast du einen Kuli dabei?
  • Nein, ich habe keinen Kuli dabei.

Ułóż odpowiedź przeczącą. 

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnego przykładu. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


 

Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 3 szyk zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um