Perfekt 1 rozdział 2 słówka test


Perfekt 1 rozdział 2 słówka test.

Testowanie znajomości słownictwa z wykorzystaniem modułu do interaktywnego określenia poziomu opanowania zakresu materiału do podręcznika Perfekt 1 rozdział 2 słówka test. Jeśli nie umiesz słownictwa z tego zakresu materiału zapoznaj się ze stroną Perfekt 1 rozdział 2 tabela słówek lub spróbuj wcześniej pouczyć się tego zakresu słownictwa na stronie Perfekt 1 rozdział 2 nauka słówek. + Perfekt 1 słówka rozdział 2 fiszki

Pamiętajcie o rodzajniku przed każdym rzeczownikiem i o formie liczby mnogiej;


Test słówek do podręcznika Perfekt 1 słówka rozdział 2

Perfekt 

Tabela słów – rozdział 2: W szkole - In der Schule


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


         

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(