Meine Welttour 1 rozdział 2 słówka test


Meine Welttour 1 rozdział 2 słówka test

Testowanie znajomości słownictwa z wykorzystaniem modułu do interaktywnego określenia poziomu opanowania zakresu materiału do podręcznika Meine Welttour 1 rozdział 2 słówka test. Jeśli nie umiesz słownictwa z tego zakresu materiału zapoznaj się ze stroną Meine Welttour 1 rozdział 2 tabela słówek lub spróbuj wcześniej pouczyć się tego zakresu słownictwa na stronie Meine Welttour 1 rozdział 2 nauka słówek.

Ten rozdział tematycznie związany jest z rodziną. „Ich und meine Familie”.


Test słówek do podręcznika Meine Welttour 1

Rozdział 2 - Ich und meine Familie - Ja i moja rodzina


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


         

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(