Tworzenie rzeczowników złożonychTworzenie rzeczowników złożonych – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 4).

W następnym , czwartym ćwiczeniu, skupimy się na umiejętności jaką jest tworzenie rzeczowników złożonych z rzeczownika i czasownika, czasem z dwóch rzeczowników lub rzeczownika i przymiotnika. Pamiętać należy, że tak utworzony rzeczownik ma zawsze taki rodzajnik jakiego wymaga ostatni człon złożenia.


Napisz pytanie do każdego podkreślonego fragmentu zdania.

Podpowiedź; W nawiasie podano słówka, z których należy utworzyć 
rzeczownik. W niektórych przykładach musimy między słówkami dopisać łącznik "s". 

 

Znaki specjalne – Jak wpisać Umlaut ä, ö, ü, ß?