Zaimki pytające 

Zaimki pytające – Welttour 4 Rozdział 3 i 4 – (ćwiczenie 3).

W trzecim ćwiczeniu układamy pytania do poszczególnych, podkreślonych części zdania. Pamiętajcie o rozpoczynaniu zdania z dużej litery. Zaimki też  wpisujemy dużą literą.


Napisz pytanie do każdego podkreślonego fragmentu zdania.

Podpowiedź; Pamiętajcie, że pytamy nie tylko kto? - wer?, co? - was?,  kiedy? - wann?, ale także; na jak długo? - für wie lange?,  z kim? - mit wem? itp.
Wpisz zaimki pytające zgodnie z kolejnością informacji podkreślonych w zdaniach.

 

Medizin wollte Jan mit seinem Freund seit der Kindheit  in München studieren. 1. Was()?  2. Wer()? 3. Mit wem()?  4. Seit wann()?  5. Wo()?  


  Monika möchte im Mai mit dem Auto für einen Monat ins Ausland verreisen. 1. Wer()?  2. Wann()? 3. Womit()? 4. Für wie lange()?  5. Wohin()?


  Peter hat zwei Wochen mit einer Freundin bei Bekannten in den Alpen verbracht. 1. Wer()?  2. Wie lange()? 3. Mit wem()?   4. Bei wem()?  5. Wo()?  


Znaki specjalne – Jak wpisać Umlaut ä, ö, ü, ß? Ćwiczenie 4 ===> – tworzenie rzeczowników złożonych.