Niemieckie czasy


Welttour 4 Rozdział 5 i 6 – ćwiczenie 1.

Niemieckie czasy – uzupełnij zdania właściwą formą czasowników w odpowiednim czasie.

 

Aby poprawnie wykonać poniższe ćwiczenie należy sprawnie poruszać się po czasach w języku niemieckim i znać tabelę czasowników nieregularnych.

Konieczna jest również znajomość teorii dotyczącej strony biernej stanu (Zustandspassiv).