Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być


Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Ćwiczeni na odmianę czasownika być „sein”. Przygotowanie do testu z rozdziału 1  podręcznika Perfekt 1.

Wpisz właściwą formę czasownika „sein”.

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych sześciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania