Ćwiczenia do serii podręczników Delfin – język niemiecki


Ćwiczenia do serii podręczników Delfin – język niemiecki.

Ćwiczenia do serii podręczników Delfin - język niemieckiDELFIN część I rozdziały 1-7

Ćwicz SŁOWNICTWO. Zapraszam do nauki słownictwa z języka niemieckiego. Jak wiadomo opanowanie słownictwa jest najważniejszą umiejętnością dla każdego, kto uczy się języka obcego. Niestety jest to też największa trudność. Po kliknięciu linku przeczytaj instrukcję! Życzę powodzenia.
Ćwicz RODZAJNIK. Gdyby nie to der, die, das… – elementarne rzeczowniki.
ROZDZIAŁ 1Nauczysz się tutaj odmieniać czasowniki regularne, utrwalisz wiedzę o rzeczowniku, budowie zdań oznajmujących i pytających. Przedstaw się i powiedz coś o sobie. Udowodnij, że umiesz liczyć po niemiecku!!! Jeśli to mało zobacz jeszcze do zakładki PODSTAWY.
ROZDZIAŁ 2 W dalszym ciągu czasowniki są w naszym głównym kółkiem zainteresowań. Ale nie tylko czasownik szlifujemy w tym rozdziale. Zaimki dzierżawcze i liczebniki też należy powtórzyć. Dla oddechu od gramatyki proponuje też ćwiczenie w układaniu prostych pytań i odpowiedzi. Los, das Wissen wartet auf DICH!
ROZDZIAŁ 3 Rodzajnik określony i nieokreślony. Odmiana rzeczownika w bierniku (Akkusativ) – to najważniejsze zagadnienia, które poćwiczysz w tym rozdziale. Zmierzysz się także z zaimkami osobowymi w bierniku i innymi zaimkami. Śmiało!!!
ROZDZIAŁ 4 Czasowniki modalne, nieregularne i rozdzielnie złożone są główną trudnością w tym rozdziale. Poćwicz budowę zdań z tymi czasownikami. Doskonal umiejętność odmiany tych typów czasownika. Prosty dialog z pewnością nie przysporzy ci trudności. Zapraszam!!!
ROZDZIAŁ 5 W tym rozdziale uczymy się przyimków. Możesz poćwiczyć przyimki i powtórzyć zwroty przyimkowe. Ponadto piszemy daty i godziny. Tym razem ćwiczenia pomyślane są jako zabawa. Wejdź i zobacz. Z pewnością miło spędzisz czas!!!
ROZDZIAŁ 6 Jak opowiedzieć co robiłeś wczoraj??? Jasne. Trzeba znać jakiś czas przeszły. W tym rozdziale ćwiczymy użycie czasu przeszłego. Tabelę czasowników nieregularnych znamy już przecież doskonale :). No to jazda! Przekształcamy zdania, uzupełniamy właściwą formę czasownika – fajna zabawa. Zobacz sam!!!
ROZDZIAŁ 7 Zaimki osobowe. Odmiana i zastosowanie w zdaniach. Dopełnienie wyrażone zaimkiem osobowym w przypadku trzecim i czwartym. Zapraszam do ćwiczeń!!!

DELFIN część II rozdziały 8-14

SŁOWNICTWO Ćwiczenia na słownictwo. Kolejne partie słówek do ćwiczeń i powtórek Rozdziały 8-11.
Zostań mistrzem!!! Ćwicz RODZAJNIK Kolejna seria rzeczowników. Wiesz jaki mają rodzajnik. Wejdź!
ROZDZIAŁ 8 Słownictwo z zakresu „Essen und Trinken”. Szlifuj budowę zdań ze spójnikami „wenn” oraz „weil”. Tryb rozkazujący i stopniowanie przymiotników z pewnością nie przysporzą ci nadzwyczajnych trudności. ROZDZIAŁ 9 Damit, um…zu, dass – Powtórz składnię zdań z tymi spójnikami. Sprawdź swoje umiejętności w konstrukcji bezokolicznikowej. Opowiedz o swoim wspaniałym mieszkaniu i przygodach przy przeprowadzce. An die Arbeit :).
ROZDZIAŁ 10 W tym rozdziale zajmujemy się głównie przymiotnikiem. Odmiana przymiotnika po rodzajniku określonym i nieokreślonym. Ponadto możesz ułożyć dialog i nauczyć się opisywać wygląd zewnętrzny osób i rzeczy. Zapraszam!!!
ROZDZIAŁ 11 W tym rozdziale zajmujemy się przede wszystkim rekcją czasownika. Układamy pytania z użyciem rekcji. Możesz ułożyć dialog i poćwiczyć zaimki.
ROZDZIAŁ 12 W tym rozdziale ćwiczymy zdania ze spójnikami dass, während,i obwohl. Ponadto doskonalimy czas przeszły Imperfekt (Präteritum) i przyimki wegen, trotz i während – wymagające drugiego przypadku (Genitiv).
ROZDZIAŁ 13 Który, która, które – zdania z tymi spójnikami są podstawowym zagadnieniem w 13 rozdziale.