Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um


Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um

Uzupełnij zdania „am” lub „um”. 

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnego mini dialogu. Dialogi mogą się powtarzać.

Zwróćcie uwagę na pisownię małą czy dużą literą? 

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


 

Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 3 szyk zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania