Czas przeszły Präteritum / Imperfekt - teoria.

Teoria, odmiana czasowników i przykłady
Präteritum teoria

Czas przeszły Präteritum (inna nazwa Imperfekt) jest używany w języku pisanym: w opowiadaniach, baśniach, nowelach, raportach, powieściach i innych tego typu tekstach narracyjnych.

Czasowniki regularne - Präteritum

Formy czasownikuów regularnych powstają przez dodanie do tematu czasownika końcówki - te (spielen => spielte - grać, malen => malte - malować, fragen => fragte - pytać).

Przykładowe czasowniki regularne odmienione przez zaimki osobowe w czasie Präteritum.
 

spielen - grać spielte

malen - malowaćmalte fragen - pytać
fragte
ich spielte malte fragte
du spieltest maltest fragtest
er/sie/es/man spielte malte fragte
wir spielten malten fragten
ihr spieltet maltet fragtet
sie/Sie spielten malten fragten

Czasowniki, których temat kończy się na -d, -t, -chn, -tn, otrzymują końcówkę - ete np. arbeiten => arbeitete - pracować, rechnen => rechnete - liczyć

 

arbeiten - pracować arbeitete

rechnen - liczyć rechnete
ich arbeitete rechnete
du arbeitetest rechnetest
er/sie/es/man arbeitete rechnete
wir arbeiteten rechneten
ihr arbeitetet rechnetet
sie/Sie arbeiteten rechneten

Końcówki osobowe w czasie przeszłym Präteritum

Personalpronomen - Zaimek osobowy Verbendungen - Końcówka
ich -
du -st
er/sie/es/man -
wir -en
ihr -t
sie/Sie en

W czasownikach rozdzielnie złożonych przedrostek występuje na końcu zdania, tak jak to ma miejsce w czasie teraźniejszym.

Przykłady zdań z czasownikami regularnymi w czasie przeszłym Präteritum.

Der Schüler lernte 2 Stunden Mathematik.
Wandertest du im Gebirge?
Monika machte das Fenster zu.
Sie zeichneten eine Landschaft?

Ćwiczenia - Präteritum czasowniki regularne

Czasowniki nieregularne

Czasowniki nieregularne mają specjalne formy czasu przeszłego Imperfekt / Preteritum, które należy znać na pamięć.

Tabela czasowników nieregularnych - wersja uproszczona i rozszerzona z formami podstawowymi czasowników nieregularnych.

tabela - Wersja uproszczona

Fragment tabeli czasowników nieregularnych
Präsens - czas teraźniejszy Präteritum - czas przeszły prosty Perfekt Znaczenie
haben hatte gehabt mieć
sein war gewesen s. być
nehmen nahm genommen brać
geben gab gegeben dawać
schreiben schrieb geschrieben pisać
essen gegessen jeść

Formę czasownika w czasie przeszłym Präteritum pozyskaną z tabeli należy odmienić przez zaimki osobowe według schematu:

Końcówki osobowe w czasie przeszłym Präteritum

Personalpronomen - Zaimek osobowy Verbendungen - Końcówka
ich -
du -st
er/sie/es/man -
wir -en
ihr -t
sie/Sie en

Przykładowe czasowniki nieregularne odmienione przez zaimki osobowe. Należy zwrócić uwagę, że 1 i 3 osoba liczby pojedynczej nie otrzymują żadnej końcówki. Forma czasownika z tabeli jest gotową formą osobową dla 1 i 3 osoby liczby pojedynczej.

  hatten war schrieb
ich hatte war schrieb
du hattest warst schriebst
er/sie/es/man hatte war schrieb
wir hatten waren schrieben
ihr hattet wart schriebt
sie/Sie hatten waren schrieben
Przykłady

Der Junge lief 2 Kilometer.
Sahst du Gebirge da drüben?
Ihr halft euren Eltern.
Sie tranken keinen Alkohol.
Klara schrieb dem Freund einen Brief.
Der Mann hatte keine Zeit.
Warst du zufrieden mit deinem Auto?

Ćwiczenia Präteritum czasowniki "war" i "hatte"
Ćwiczenia Präteritum czasowniki nieregularne