Zaimki dzierżawcze w mianowniku, celowniku i bierniku.

Wstaw zaimki dzierżawcze we właściwym przypadku.