Welttour 4 rozdział 12 słówka test


Welttour 4 rozdział 12 słówka test – dział SPORT.

Testowanie znajomości słownictwa z wykorzystaniem modułu do interaktywnego określenia poziomu opanowania zakresu materiału do podręcznika Welttour 4 rozdział 12 słówka test. Jeśli nie umiesz słownictwa z tego zakresu materiału zapoznaj się ze stroną Welttour 4 rozdzial 12 tabela słówek lub spróbuj wcześniej pouczyć się tego zakresu słownictwa na stronie Welttour 4 rozdzial 12 nauka słówek.


Test słówek do podręcznika Welttour 4

Rozdział 11 - Gesundheitswelt - Zdrowie


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


         

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(