Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.

Wpisz odpowiednią końcówkę przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym w odpowiednik przypadku.


Ściąga - teoria i tabela odmiany przymiotnika