Welttour 4 rozdział 7 i 8 ćwiczenie 2


Welttour 4 rozdział 7 i 8 ćwiczenie 2

Uzupełnij zdania właściwym czasownikiem w czasie przeszłym Präteritum / Imperfekt.

W wylosowanych przykładach należy wypełnić wszystkie pola tekstowe odpowiednimi formami czasowników w wymaganym czasie przeszłym Präteritum. Po wpisaniu tekstu we wszystkie pola pojawi się u dołu ćwiczenia przycisk „sprawdź„. Po naciśnięciu tego przycisku otrzymamy ocenę naszego ćwiczenia. Należy wpisywać formy czasowników do skutku. Aż odpowiemy poprawnie na wszystkie przykłady. Ćwiczenie losuje każdorazowo 5 zdań z 10-ciu dostępnych przykładów.

Wśród czasowników, które należy wpisać w odpowiedniej formie (pamiętamy o końcówce odmiany) występują wyłącznie czasowniki regularne. Kilka czasowników należy do grupy tzw. czasowników rozdzielnie złożonych.

Dla ułatwienia zadania czasowniki wybieramy z listy :


 

warten ● regnen ● verpassen ● landen ● vorbereiten ● informieren ● reservieren ● durchblättern ● packen ● umtauschen


 

 

Jeśli nie umiecie wprowadzić liter ä ö ü ß zajrzyjcie do postu Jak wpisać Umlaut

Dla ułatwienia zadania czasowniki wybieramy z listy :


 

warten ● regnen ● verpassen ● landen ● vorbereiten ● informieren ● reservieren ● durchblättern ● packen ● umtauschen


 

Mogą was również zainteresować inne ćwiczenia z tego rozdziału. Linki poniżej.