Schritte international 1 Rozdział 3
"Produkty spożywcze i napoje"

Dopasuj słówka do odpowiedniej grupy.