Perfekt 1 słówka rozdział 5 fiszki


Perfekt 1 słówka rozdział 5 fiszki.

Uczniów klas pierwszych uczących się języka niemieckiego zapraszamy do nauki słówek z rozdziału trzeciego podręcznika Perfekt 1 na zasadzie fiszek. Słownictwo o tematyce „Czas wolny – Freizeit”.

Nowość na stronie meruli. Interaktywne fiszki z wymową. Pamiętajcie, że rzeczowniki w języki niemieckim piszemy dużą literą i każdy rzeczownik posiada rodzajnik (der, die, das). Większość rzeczowników ma też liczbę mnogą. Są też rzeczowniki, które występują tylko w liczbie mnogiej lub tylko w liczbie pojedynczej. Lista słówek z tego rozdziału do fiszek dostępna jest pod linkiem: Perfekt 1 rozdział 5 słówka

Jeśli znacie już dobrze słownictwo z tego rozdziału możecie spróbować swoich sił w modułach Perfekt 1 rozdział 5 słówka nauka oraz Perfekt 1 rozdział 5 słówka test

Instrukcja korzystania z fiszek.

Uwaga: jeśli nie działa wam odtwarzanie fiszki w waszej przeglądarce użyjcie przeglądarki „Chrom”.

W polu poniżej został wylosowany jeden z liczebników głównych. Jeśli klikniesz na tym polu karteczka się odwróci, aby możliwe było sprawdzenie właściwej formy słówka. Po naciśnięciu przycisku ? usłyszysz wymowę wylosowanego słówka. Jeśli znasz to słowo, kliknij  przycisk , jeśli nie, kliknij przycisk . Przyciski znajdują się pod fiszką. 

Poniżej prezentowane są odpowiedzi. Na końcu testu wystawiona zostanie ocena. Powodzenia.

Życzymy miłej i owocnej nauki.


Perfekt 1 słówka rozdział 5 fiszki.

Podręcznik Perfekt 1.

Tabela słów  :  rozdział 5 Kontakty - KONTAKTE

Kliknij pole poniżej, żeby zobaczyć odwrotną stronę fiszki.

  Click to listen highlighted text!

Zaznacz słówko żeby posłuchać wymowy!

Liczba słówek w zestawie:


0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.


Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(