Welttour 2 rozdział 7 ćwiczenie 1 przyimki


Welttour 2 rozdział 7 ćwiczenie 1 przyimki

Dopasuj właściwy przyimek w zdaniu.