Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 3 szyk zdania


Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 3 szyk zdania

Budowa zdania. Umiejętność zastosowania odpowiedniego szyku w wypowiedzi. np – zum Beispiel.

 Ich habe am Montag zwei Stunden Mathematik in der Schule . 

Am Montag habe ich zwei Stunden Mathematik in der Schule . 

Zwei Stunden Mathematik habe ich am Montag  in der Schule .

 In der Schule habe ich am Montag zwei Stunden Mathematik  . 

Porównaj powyższe zdania. Orzeczenie (czasownik) znajduje się zawsze na drugim miejscu w zdaniu. Podmiot (Ich) znajduje się na pierwszym lub na trzecim miejscu w zdaniu oznajmującym. Informacja na pierwszym miejscu w zdaniu jest podkreślana w wypowiedzi.

Ułóż zdania zaczynając od podanej informacji. 

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnego przykładu. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


 

Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um