Test niemieckich czasowników nieregularnych


Test niemieckich czasowników nieregularnych

Jeśli znasz już dobrze podstawowe formy czasowników nieregularnych z tabeli niemieckich czasowników nieregularnych możesz tutaj przetestować swoją wiedzę.

tabela_czas_niemWpisuj formy wylosowanego czasownika w polu tekstowym i naciśnij Enter na klawiaturze lub przycisk Sprawdź. Pamiętaj o tym, że w czasie przeszłym Perfekt używamy czasowników posiłkowych. Generalnie najczęściej korzystamy z czasownika „haben” w polu tekstowym nie zaznaczamy tego faktu, zakładając, że jeśli nie podajemy tej informacji, to dany czasownik tworzy czas przeszły Perfekt z tym czasownikiem. Zachęcamy także do skorzystania z nauki w formie zabawy pod linkiem  Fiszki – niemieckie czasowniki nieregularne

Przykład:
czytać - lesen las gelesen 

 

Jeśli natomiast wylosowany czasownik tworzy czas przeszły z czasownikiem posiłkowym „sein”, pamiętaj żeby zaznaczyć to literą „s” przy formie imiesłowu czasu przeszłego Partizip 2. Porównaj .

Przykład:
zamarzać - frieren fror gefroren s

 

Jeśli potrzebujesz wpisać literę niewystępującą w polskim układzie klawiatury posłuż się przyciskami pod polem tekstowym. Można też jeden raz skorzystać z podpowiedzi w postaci pierwszej litery naciskając odpowiedni przycisk.


Test niemieckich czasowników nieregularnych


Liczba słówek w zestawie:

Język niemiecki

Wylosowane słówko:Odpowiedź:


         

0% dobrze

Panel Informacyjny
Feedback:
Pytano o:
Podano:
Poprawna odpowiedź:
Poprawne odpowiedzi: 0
Błędne odpowiedzi: 0
Do końca testu pozostało: słówek.

Odpowiedzi poprawne

Te słówka już umiesz :)

Odpowiedzi błędne

Te słówka należy jeszcze poćwiczyć :(