Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony


Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 1 rodzajnik nieokreślony

Ćwiczeni na odmianę rodzajnika nieokreślonego „ein/eine”. Przygotowanie do testu z rozdziału 2  podręcznika Perfekt 1. W ćwiczeniu należy zastosować pierwszy przypadek mianownik (Nominativ) lub przypadek czwarty biernik (Akkusativ).  Pamiętajcie. Czasownik użyty w zdaniu decyduje o przypadku. Końcówka rodzajnika zależy natomiast od rzeczownika, przed którym stoi rodzajnik.

Wpisz rodzajnik nieokreślony w odpowiedniej formie. (ein/eine/einen). 

Ponowne naciśnięcie przycisku z napisem „Losuj przykłady” spowoduje wylosowanie kolejnych pięciu przykładów. Zdania mogą się powtarzać.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.


Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 2 przeczenia

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 szyk zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 4 uzupełnij zdania

Perfekt 1 rozdział 2 ćwiczenie 5 am czy um