Czasowniki modalne w języku niemieckim

Teoria, odmiana czasownika modalnego i przykłady
Czasowniki modalne

Czasowniki modalne odmieniają się przez zaimki osobowe inaczej w liczbie pojedzynczej, a inaczej w liczbie mnogiej. Porównaj w tabeli.

  dürfen - mieć pozwolenie
können - umieć, potrafić, móc mögen - lubić müssen - musieć
sollen - mieć powinność
wollen - chcieć
ich darf kann mag muss soll will
du darfst kannst magst musst sollst willst
er/sie/es/man darf kann mag muss soll will
wir dürfen können mögen müssen sollen wollen
ihr dürft könnt mögt müsst sollt wollt
sie/Sie dürfen können mögen müssen sollen wollen

Czasowniki modalne występują z bezokolicznikiem innego czasownika tworząc z nim orzeczenie zdania. Czasownik modalny w formie osobowej występuje na drugim miejscu, a bezokolicznik (drugiego czasownika) na końcu zdania.

Przykłady

Ihr sollt das Buch lesen.
Ich muss fleißig arbeiten.
Das Kind kann endlich in die Schule gehen.
Die Schüler müssen für die Prüfung viel lernen.
Der Junge will Fußball spielen.

Ćwiczenia - czasowniki modalne