Zaimki pytające

Zapytaj o podkreśloną część zdania. Wpisz zaimek pytający i ułóż pozostałą część pytania.

wann?, was?, wie?, wo?, woher?, was für ein?, was für eine?,

Aby wpisać znaki nie występujące w polskim układzie klawiatury PRZYTRZYMAJ (lewy) ALT i wpisz NUMER korzystając z klawiatury numerycznej.
Ä = 0196
ä = 0228
Ö = 0214
ö = 0246
Ü = 0220
ü = 0252
ß = 0223