Welttour 4 rozdział 11 słówka


Welttour 4 rozdział 11 słówka

W tabeli znajdującej się poniżej można wyświetlić porcję słownictwa, co ułatwia przyswajanie, utrwalanie i powtarzanie słówek. Inne udogodnienia związane są z możliwością segregowania słówek poprzez kliknięcie w dowolnym nagłówku kolumny. Jest ona częścią udoskonalonej koncepcji modułu do interaktywnej nauki słownictwa.

W tabeli możliwe jest również ukrywanie wybranej kolumny słówek przez zaznaczenie wybranej kolumny (jej nagłówka) w prawym górnym rogu tabeli. Ciekawym pomysłem jest również filtrowanie słówek za pomocą okienka „szukaj”. Wpisując np. „die” wyświetlone zostaną w pierwszej kolejności rzeczowniki rodzaju żeńskiego.

welttour-4-jezyk-niemiecki-podrecznik,big,318838

Poniżej przedstawiamy tabelę obejmującą  zakres leksykalny stanowiący powtórzenie słownictwa z zakresu tematycznego "ZDROWIE - GESUNDHEITSWESEN" do podręcznika Welttour 4 rozdział 11 słówka.

Jak zwykle po zapoznaniu się z listą słówek można dokonać samooceny klikając w poniższy przycisk „test”. Jeśli wybierzecie przycisk „nauka” będziecie mogli sprawdzić funkcjonalność nowego modułu do nauki słownictwa.

Strony z modułem nauki i testu przedstawiają natychmiastowa informację zwrotną. Otrzymujemy szczegółowy raport obejmujący liczbę słówek do nauki lub przetestowania, liczbę poprawnie wpisanych odpowiedników znaczeniowych, informację co wpisaliśmy, a jaka powinna być odpowiedź właściwa i na końcu szczegółową listę wylosowanych i wpisanych poprawnie bądź nie słówek. Cały czas ucząc się widzisz licznik i pasek postępu „progress bar” przedstawiające wizualnie osiągnięcia.


  

NAUKA      TEST


 

Tabele słówek z rozdziału 11 Welttour 4

Język polski Flaga PolskiJęzyk niemiecki Flaga NiemiecLiczba mnoga Flaga Niemiec
ramięder ArmArme
okodas AugeAugen
brzuchder BauchBäuche
nogadas BeinBeine
klatka piersiowadie BrustBrüste
kciukder DaumenDaumen
łokiećder EllenbogenEllenbogen
piętadie FerseFersen
palec u rękider FingerFinger
stopader FußFüße
mózgdas GehirnGehirne
stawdas GelenkGelenke
twarzdas GesichtGesichter
szyjader HalsHälse
dłońdie HandHände
nadgarstekdas HandgelenkHandgelenke
dercedas HerzHerzen
brodadas KinnKinne
kolanodas KnieKnie
kostkader KnöchelKnöchel
kośćder KnochenKnochen
głowader KopfKöpfe
ciałoder KörperKörper
wątrobadie LeberLebern
płucodie LungeLungen
żołądekder MagenMägen
ustader MundMünder
mięsieńder MuskelMuskeln
nosdie NaseNasen
nerkadie NiereNieren
tułówder OberkörperOberkörper
uchodas OhrOhren
żebrodie RippeRippen
plecyder RückenRücken
bark, ramiędie SchulterSchultern
czołodie StirnStirnen
łydkadie WadeWaden
policzekdie WangeWangen
kręgosłupdie WirbelsäuleWirbelsäulen
ząbder ZahnZähne
palec u nogider ZehZehnen
alergia, uczuleniedie AllergieAllergien
uczulonyallergisch
anginadie AnginaAnginen
zarażać sięanstecken sich
astmadas Asthma
oddychaćatmen
otwieraćaufmachen
otwierać ustaden Mund aufmachen
wydychaćausatmen
wysypkader AusschlagAusschläge
bóle brzuchadie Bauchschmerzen
dostawaćbekommen
bladyblass
krewdas Blut
ciśnienie krwider Blutdruck
krwawićbluten
krwawieniedie BlutungBlutungen
złamaćbrechen
zapalenie oskrzelidie BronchitisBronchitiden
złamanieder BruchBrüche
biegunkader DurchfallDurchfälle
wdychaćeinatmen
zażywaćeinnehmen
zapaleniedie EntzündungEntzündungen
padaczkadie EpilepsieEpilepsien
wymiotowaćerbrechen
przeziębiać sięerkälten sich
przeziębionyerkältet
przeziębieniedie ErkältungErkältungen
zachorować naerkranken an
schorzenie, zachorowaniedie ErkrankungErkrankungen
gorączkadas Fieber
czuć sięfühlen sich
złamanygebrochen
wstrząśnienie mózgudie GehirnerschütterungGehirnerschütterungen
żółtaczkadie Gelbsucht
grypadie GrippeGrippen
zawał sercader HerzinfarktHerzinfarkte
upaść, przewracać sięhinfallen
kaszlećhusten
kaszelder Husten
chorykrank
chorobadie KrankheitKrankheiten
rakder Krebs
cierpieć naleiden an
białaczkadie LeukämieLeukämien
zapalenie płucdie LungenentzündungLungenentzündungen
odradie Masern
świnkader Mumps
kichaćniesen
zasłabnięciedie OhnmachtOhnmachten
zasłabnąćin Ohnmacht fallen
choroba lokomocyjnadie ReisekrankheitReisekrankheiten
reumatyzmdas Rheuma
spadaćrunterfallen
bezsennośćdie Schlaflosigkeit
złyschlecht
bólder SchmerzSchmerzen
bolećschmerzen
katarder SchnupfenSchnupfen
słabyschwach
puchnąćschwellen
poparzenia słoneczneder SonnenbrandSonnenbrände
umierać nasterben an
gruźlicadie TuberkuloseTuberkulosen
nowotwórder TumorTumoren
mdłoübel
źle, niedobrzeunwohl
zatruciedie VergiftungVergiftungen
zranić sięverletzen sich
skręcaćverstauchen
zatwierdzeniedie VerstopfungVerstopfungen
wirusdas VirusViren
boleć, dokuczaćwehtun
ranadie WundeWunden
cukrzycadie ZuckerkrankheitZuckerkrankheiten
lekarzder ArztÄrzte
okulistader AugenarztAugenärzte
chirurgder ChirurgChirurgen
lekarz domowyder HausarztHausärzte
laryngologder HNO-ArztHNO-Ärzte
pediatrader KinderarztKinderärzte
pielęgniarzder KrankenpflegerKrankenpfleger
pielęgniarkadie KrankenschwesterKrankenschwestern
neurologder NeurologeNeurologen
lekarz pogotowiader NotarztNotärzte
ortopedader OrthopädeOrthopäden
psychiatrader PsychiaterPsychiater
stomatologder PsychologePsychologen
zakażeniedie AnsteckungAnsteckungen
antybiotykdas AntibiotikumAntibiotika
lekarstwodie ArzneiArzneien
wizyta u lekarzader ArztbesuchArztbesuche
gabinet lekarski, praktyka lekarskadie ArztpraxisArztpraxen
aspirynadas AspirinAspirine
naklejaćaufkleben
nanosićauftragen
leczyć, traktowaćbehandeln
poprawadie BesserungBesserungen
Szybkiego powrotu do zdrowia!Gute Besserung!
zabiegder EingriffEingriffe
wcieraćeinreiben
dolegać, brakowaćfehlen
wyzdrowiećgenesen
leczyćheilen
syrop na kaszelder HustensaftHustensäfte
szczepićimpfen
szczepić sięsich impfen lassen
chory, pacjentder KrankeKranken
chora, pacjentkadie KrankeKranken
szpitaldas KrankenhausKrankenhäuser
przywozić do szpitalains Krankenhaus bringen
karetka pogotowiader Krankenwagen
dawać zwolnienie lekarskiekrankschreiben
zwolnienie lekarskiedie KrankschreibungKrankschreibungen
lekarstwo, medykamentdas MedikamentMedikamente
mierzyćmessen
środekdas MittelMittel
ostry dyżurdie NotaufnahmeNotaufnahmen
rozbierać się do pasaden Oberkörper frei machen
operacjadie OperationOperationen
operowaćoperieren
plasterdas PflasterPflaster
pielęgnowaćpflegen
przychodnia, ośrodek zdrowiadie PoliklinikPolikliniken
receptadas RezeptRezepte
bez receptyrezeptfrei
maśćdie SalbeSalben
połykaćschlucken
godziny przyjęćdie SprechstundeSprechstunden
gabinet lekarskidas Sprechzimmer
zastrzykdie SpritzeSpritzen
dawać zastrzykeine Spritze geben
kropledie Tropfen
wypadekder UnfallUnfälle
badaćuntersuchen
opatrunekder VerbandVerbände
apteczkader VerbandskastenVerbandskästen
opatrywaćverbinden
przepisywaćverschreiben
być ubezpieczonymversichert sein
poczekalniadas WartezimmerWartezimmer
wypoczętyausgeruht
odpoczywaćausruhen sich
ruszać siębewegen sich
brać prysznicduschen
usuwaćentfernen
relaksować sięentspannen sich
odżywiać sięernähren sich
jeśćessen
w dobrej formiefit
zdrowygesund
dbający o zdrowiegesundheitsbewusst
szkodliwy dla zdrowiagesundheitsschädlich
higienicznyhygienisch
koncentrować siękonzentrieren sich
żyćleben
wietrzyćlüften
szkodliwy dlaschädlich für
uprawiać sportSport treiben
pićtrinken
niezdrowyungesund
unikaćvermeiden
rezygnować zverzichten auf
zapobiegaćvorbeugen
myć sięwaschen sich
uzależniony odabhängig von
uzależnieniedie AbhängigkeitAbhängigkeiten
alkoholder AlkoholAlkohole
bezalkoholowyalkoholfrei
alkoholizmdie Alkoholsucht
starzeć sięaltern
pracoholizmdie Arbeitssucht
przestawać z czymśaufhören mit
wydawać naausgeben für
upijać siębesaufen sich
pijanybetrunken
bulimiadie Bulimie
uzależnienie od komputeradie Computersucht
dietadie DiätDiäten
dawka, działkadie DosisDosen
narkotykdie DrogeDrogen
zażywać narkotykiDrogen nehmen
narkomaniadie Drogensucht
podnosićerhöhen
pomarszczonyfaltig
uzależnienie od telewizjidie Fernsehsucht
ucieczkadie FluchtFluchten
prowadzić doführen zu
niebezpieczeństwodie GefahrGefahren
wagadas Gewicht
sięgać pogreifen zu
przymus grupyder GruppenzwangGruppenzwänge
skóradie HautHäute
uzależnienie od Internetudie Internetsucht
izolować sięisolieren sich
zakupoholizmdie Kaufsucht
nudadie Langeweile
rak płucder Lungenkrebs
anoreksjadie Magersucht
lekomaniadie Medikamentensucht
ciekawośćdie Neugier
niepalącyder NichtraucherNichtraucher
uzależnienie od nikotynydie Nikotinsucht
fizycznyphysisch
psychicznypsychisch
palićrauchen
palącyder RaucherRaucher
ryzykodas RisikoRisiken
zaufanie do samego siebiedas Selbstvertrauen
uzależnienie od hazardudie Spielsucht
uzależnienie, nałógdie SuchtSüchte
uzależniony od, nałogowysüchtig nach
uzależniaćsüchtig machen
środek uzależniającydas SuchtmittelSuchtmittel
zmieniaćverändern
zabraniaćverbieten
działać nawirken auf
uzależnienie od papierosówdie Zigarettensucht
zaburzenie słuchudie Schwerhörigkeit
upośledzenie wzrokudie Sehbehinderung
niepełnosprawnybehindert
przystosowany do potrzeb niepełnosprawnychbehindertengerecht
Tabele słówek Welttour 4 rozdzieł 4 - Temat: Zdrowie - 264 słówka i zwroty.

 

NAUKA      TEST

 

Można również uczyć się przez wylosowanie i wpisywanie znaczenia słówek, tak jak to robiliśmy dotychczas korzystając z linków do ćwiczeń interaktywnych.

Dopasowanie znaczenia  Welttour 4 rozdział 11 słówka

Wpisywanie znaczenia  Welttour 4 rozdział 11 słówka