Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 3 liczebniki, daty


Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 3 liczebniki, daty (Kapitel 7 Adresse: Weltallee 5).

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 3 liczebniki, daty. Przygotowanie do testu z rozdziału 7  podręcznika Meine Welttour 1.

Uzupełnij zdania podanymi liczbami lub datami. Napisz je słownie.

Dopiero po wypełnieniu wszystkich pięciu liczb lub dat pojawi się na  dole ćwiczenia „przycisk sprawdź”.

Losuj kolejne przykłady.

Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 2 uzupełnij zdania

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 1 wyrażenia przyimkowe

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 4 fiszki meble dom mieszkanie