Odmiana przymiotnika - Weltour 3 - Rozdział 3

Uzupełnij końcówki przymiotnika - e, en, er, es.