Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 1 wyrażenia przyimkowe


Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 1 wyrażenia przyimkowe (Kapitel 7 Adresse: Weltallee 5).

Ćwiczeni na wyrażenia przyimkowe. Przygotowanie do testu z rozdziału 7  podręcznika Meine Welttour 1.

Przetłumacz podane wyrazy na język niemiecki. Pamiętaj, że rzeczowniki piszemy dużą literą i z rodzajnikiem.

Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 2 uzupełnij zdania

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 3 liczebniki, daty

Meine Welttour 1 rozdział 7 ćwiczenie 4 fiszki meble dom mieszkanie