Czasownik regularny w języku niemieckim

Teoria, odmiana czasownika i przykłady
Czasownik teoria

Czasownik jest odmienną częścią mowy i odpowiada na pytania: Co robi? Co się z nim dzieje? Formą podstawową czasownika jest bezokolicznik. W języku polskim bezokolicznik kończy się na na -ć(cieszyć się, spać, pisać). W języku niemieckim bezokolicznik kończy się na -en (malen – malować, fragen - pytać, trinken - pić).

Aby odmienić czasownik przez osoby w czasie teraźniejszym Präsens, należy usunąć końcówkę -en i do tematu czasownika dodać końcówki osobowe.

Końcówki osobowe

Personalpronomen - Zaimek osobowy Verbendungen - Końcówka
ich -e
du -st
er/sie/es/man -t
wir -en
ihr -t
sie/Sie en

Czasownik regularny

  malen - malowć besuchen - odwiedzać, uczęszczać fragen -pytać
ich male besuche frage
du malst besuchst fragst
er/sie/es/man malt besucht fragt
wir malen besuchen fragen
ihr malt besucht fragt
sie/Sie malen besuchen fragen

Czasowniki, kończące się na: -t, -d, -chn, -ffn, -tm, otrzymują w 2. i 3. os. lp. i 2. os. lm. przed końcówką osobową samogłoskę e.

  antworten - odpowiadać rechnen - liczyć badenen -kąpać się
ich antworte rechne bade
du antwortest rechnest badest
er/sie/es/man antwortet rechnest badet
wir antworten rechnen baden
ihr antwortet rechnet badet
sie/Sie antworten rechnen baden

Czasowniki, których temat kończy się na: -s, -ss, -ß, -z, -tz, -x, w 2. os. lp. zamiast końcówki -st otrzymują końcówkę -t.

  heißen - nazywać się tanzen - tańczyć reisen - podróżować
ich heiße tanze reise
du heißt tanzt reist
er/sie/es/man heißt tanzt reist
wir heißen tanzen reisen
ihr heißt tanzt reist
sie/Sie heißen tanzen reisen
Przykłady

Der Lehrer fragt den Schüler. Heißt du Martha? Ihr tanzt gern. Sie reisen viel. Du lernst doch Deutsch. Meine Schwester maltin der Freizeit. Ich bade im Meer. Sie antwortet nicht. Du rechnest zu schnell. Das Kind besucht ein Gymnasium. Fragst du mich? Ćwiczenia