Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania


Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 4 zdania. Przygotowanie do testu z rozdziału 1  podręcznika Perfekt 1.

Uzupełnij zdania podanymi wyrazami.

Uwaga: Przycisk pojawi się po wypełnieniu wszystkich luk.

Klaus kommt (pochodzi) aus Bonn, aber er wohnt in (w) Stuttgart. Klaus findet (uważa) Internet super. Klaus ist auf Facebook. Dort lernt (uczy się) er von Tutorials. Auf Pinterest hat er viele Ordner (katalogów). Klaus ist sehr nett (miły). Er mag (lubi) Fotos. Und du? Bist (jesteś) du oft im Netz?


Znaki specjalne jak wpisać ä, ü, ö, ß


Inne ćwiczenia w tym rozdziale:

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 1 czasownik być

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 2 liczebniki 1-100

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 3 zdania

Perfekt 1 rozdział 1 ćwiczenie 5 pytania